• Het is al weer bijna 2021 en we zullen 2020 niet snel vergeten. Niet alleen was het een zeer moeilijk jaar voor de voetbalclubs, maar ook op persoonlijk en voor sommige zakelijk vlak was het een zwaar jaar. Veel mensen, waaronder ook onze LSV leden zijn diep getroffen door de Corona crisis. Zorgen om zieke vrienden, teamgenoten of familieleden. Ook hebben we in 2020 helaas afscheid moeten nemen van enkele van onze zeer dierbare clubleden. Onze gedachten gaan uit naar hun nabestaanden. We missen de gezelligheid van familie, vrienden maar ook van onze clubleden. Het contact en afleiding met je teamgenoten, lekker een balletje trappen, dollen in de kleedkamer en de kundige wedstrijdanalyses in de kantine onder het genot van een biertje. Het zijn ook pittige tijden geweest voor ons als LSV bestuur. We moesten continue alert blijven op veranderingen in de regelgeving vanuit de KNVB en de regering. We gunden onze leden zolang mogelijk hun sport en ontspanning, maar helaas... we konden niets anders doen dan de nodige maatregelen opvolgen. Zodra de regels het weer toelaten zullen we proberen om het voetbal op LSV weer op te starten. Hopelijk zullen jullie respectvol omgaan met de mensen die jullie namens het LSV bestuur vragen om de bestaande regels na te leven. Het is gebleken dat dit soms moeilijk was maar we gaan er van uit dat jullie begrijpen dat dit noodzaak is. Het bestuur weet ook wel leukere klusjes dan coronamaatregel-manager te spelen. Normaliter zouden we we in juni ons feestelijke 50- jarig bestaan gevierd hebben. Een groot feest met onze ( oud-) leden en dorpsgenoten. We hadden er zin in! Helaas heeft ook dit niet kunnen plaatsvinden, maar we zullen dit op een later tijdstip zeker nog inhalen. Het goede sportieve nieuws van 2020 is dat LSV er in is geslaagd om een zaterdag team op te zetten. Het is ook voor deze jongens te hopen dat we in 2021 weer snel aan voetballen toekomen, zodat ze snel kennis kunnen maken met het LSV gevoel. Rest het LSV bestuur niets anders dan iedereen een zo gelukkig mogelijk kerstfeest te wensen en een heel veel gezelliger en sportiever 2021 in goede gezondheid! 🎉🥂🍾