• Bestrijding processierupsen

    |
    • 0
  • De gemeente Boxtel stelde in de strijd tegen de processierups een aantal mezen nestkastjes ter beschikking. De vliegclub nam het initiatief om er een aantal aan te vragen en op te hangen op het Sportpark Lennisheuvel. Uiteindelijk kregen ze er maar twee. Na een gesprek met Leo van den Heuvel, nam hij het initiatief om voor ruim meer van deze kastjes te zorgen. En zoals Leo dan ook is, zocht hij meteen naar een beter ontwerp en betere materialen. 

    Hobbyist Frank van de Sande werd bereid gevonden de kastjes gratis te produceren, Arnold van Weert (De aannemer van het onderhoud van onze grasmat) sponsorde de ontbrekende materialen en korte tijd later hadden we 15 profesionele kastjes.

    Leo en Tiny Dekkers zorgden voor deskundige plaatsing. Voor mezen is er bij LSV nu geen woningnood meer.