• Rubriek "de Pen" Clubblad "de LSV-er" jaargang 5 nummer 6. Januari 1996