• Oud LSV trainer Paul Peijnenburg overleden.

  23 mei 2020
  |
  • 0
 • Vanwege de hectiek rondom het corona virus en de daarmee gepaard gaande sluiting van ons sportpark, is ook de binnenkomende post pas weken later uit de bus gehaald en doorgenomen. Vervolgens is de rouwkaart van Paul Peijnenburg wel op het prikbord gehangen in de (gesloten) kantine, maar niet gedeeld met het bestuur en de leden. 
  Het bestuur wil benadrukken dat ze deze gang van zaken ten zeerste betreuren en willen alsnog, mede namens alle leden van LSV hun steun betuigen aan de familie Peijnenburg met het verlies van hun vader, schoonvader en opa op 17 maart van dit jaar.

  Paul was van 1970 tot 1975 de eerste officiële hoofdtrainer van LSV.  Hij werd overgehaald door voorzitter Frans Voermans om, nadat LSV een officiële vereniging was geworden, naast zijn  werkzaamheden als trainer/coach bij zaterdagclub v.v. Kerkwijk, als trainer/coach aan de slag te gaan in Lennisheuvel. Dit zou namelijk inhouden dat hij op maandag en woensdag de selectie van Kerkwijk trainde en op dinsdag en donderdag de selectie van LSV onderhanden nam. Op zaterdag begeleide hij dan  het eerste van v.v. Kerkwijk om tenslotte op zondag de week af te sluiten bij het eerste van LSV
  Hij was daar in eerste instantie niet voor te porren, maar mede omdat zijn vrouw Riek achter LSV stond, ging hij uiteindelijk overstag en tekende een contract bij LSV. Dit was een goede vangst van de voorzitter, want Paul was uiteindelijk vijf jaar trainer van het vaandelteam van LSV en daarna nog vele jaren trainer van de lagere- en jeugdelftallen. Oud eerste elftal spelers uit die tijd denken nog met veel respect en plezier terug aan die tijd. Vooral zijn nabesprekingen, die in de beginjaren in de kroeg plaatsvonden zijn legendarisch en worden, naast zijn eerlijkheid als trainer, door de spelers van het eerste uur gemeld als zijn sterke punten als mens en trainer. 
  In zijn eerste seizoen als trainer eindigde LSV meteen op een keurige derde plaats in de 4e klasse van de KNVB afdeling Oostbrabant, waarna in het seizoen 1971/1972 het kampioenschap werd gehaald en daarmee promotie naar de 3e klasse. Paul nam in het seizoen 1974/1975 afscheid als hooftrainer, met wederom een kampioenschap en promotie naar de 2e klasse. Ook mogen zijn verdiensten als trainer van de jeugd hier niet onvermeld blijven. Menig jeugdlid heeft de eerste beginselen van het spelletje van Paul geleerd, waar LSV nog veel plezier aan heeft beleefd toen deze spelers later tot de selectie behoorden.

  Wij zijn Paul en zijn echtgenote dan ook veel dank verschuldigd voor hun enthousiasme en inzet in de beginjaren van onze mooie vereniging,die juist dit jaar 50 jaar bestaat, en wensen zijn familie veel sterkte.

  Bericht op site vv-kerkwijk over overlijden Paul Peijnenburg