• Uitstel Algemene Ledenvergadering

    |
    • 0
  • Normaal gesproken wordt in deze periode de jaarlijkse algemene leden vergadering ( ALV) gehouden in de LSV kantine. 

    Het bestuur heeft besloten de ALV van 2020, tot nader order op te schorten. 

    Op het moment dat er een definitieve datum is geprikt, lees u dat op onze website.