• Update energieverbruik 2004-2020

  6 sep 2020
  |
  • 0
 • LSV is een kleine vereniging, die als doel heeft, 'De goedkoopste en gezelligste vereniging van Boxtel' te zijn. Een van de kostenposten die sterk van invloed zijn op de contributie van onze leden zijn de energiekosten.
  De laatste jaren zijn de tarieven voor gas en stroom, zoals iedereen thuis ook wel zal weten, zeer sterk gestegen en ook de komende jaren lijkt aan deze kostenstijgingen (lees overheidsheffingen), mede door de zogeheten energie-transitie, geen einde te zullen komen.

  LSV heeft sinds 2015 een commissie om deze kosten te monitoren en waar mogelijk te verminderen.
  Middels de link onder aan deze pagina, kunt u een overzicht openen , waarin de ontwikkeling van het energieverbuik en de maatregelen sinds 2004 wordt toegelicht.

  Uiteraard zal de commissie in samenwerking met het bestuur en de onderhoudsploeg, bovenop alle ontwikkelingen blijven zitten en waar nodig maatregelen nemen om het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten in de hand te houden.

  Tenslotte nog een gezegde van de coördinator van de onderhoudsploeg, Leo van den Heuvel, die wat deze materie betreft de spijker op zijn kop slaat:

  Wat je niet gebruikt, hoef je niet te betalen!

   Dus wees ook thuis en bij LSV bewust van de energie die je verbruikt.

  Kijk hier naar de ontwikkeling van het energieverbruik sinds 2004