• In de afgelopen ruim 15 jaar hebben we diverse maatregelen genomen om het energieverbruik van LSV omlaag te brengen.

  • Zo werden in de loop der jaren de oude, niet bepaald energiezuinige, gasboilers voor de douches in de kleedlokalen en alle oude cv-ketels vervangen door moderne(re) en bovenal energiezuinige exemplaren.
  • In 2016 werden, met de nodige subsidies, zonnepanelen aangeschaft die een belangrijke bijdrage leveren aan het omlaagbrengen van de stroomkosten. Let wel dit brengt niet het verbruik maar wel de kosten van energie omlaag!
  • in 2018 werd de bijna 40 jaar oude, conventionele, veldverlichting vervangen door een moderne LED versie, die wederom met de nodige subsidies, kostenneutraal kon worden geïnstalleerd. Het rendement van deze aanschaf is niet direct meetbaar op het energieverbruik, omdat dit mede afhankelijk is van het aantal teams cq trainingsuren en de weersomstandigheden.
  • In de afgelopen jaren is de oude, conventionele, parkeerplaats- en kantine verlichting vervangen door LED verlichting.

  Uiteraard mag ook niet onvermeld blijven dat het ledenaantal sinds 2002 substantieel is verminderd en de jeugdafdeling noodgedwongen is opgeheven, wat uiteraard ook directe gevolgen heeft voor het energieverbruik. (Denk aan minder trainingsuren, minder wedstrijden).

  Mocht u nog willen meedenken en ideeën hebben om het energieverbruik en daarmee dus ook de kosten bij LSV in de hand te houden of te verminderen, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt een mail met eventuele vragen, opmerkingen of tips sturen naar het volgende mailadres: jan.nijssen@vv-lsv.nl

  Hieronder vindt u een tweetal overzichten:

  1. Ontwikkeling energieverbruik vanaf 2004
  2. Opbrengst zonnepanelen.

  Klik hier voor de rapportage van september 2020

 • Overzicht verbruikte energie

 • Overzicht opgewekte energie zonnepanelen.