• Van de bestuurstafel

    10 mei 2020
    |
    • 0
  • Het bestuur heeft besloten de indexering van de contributie (conform besluit ALV 2019) voor het seizoen 2020-2021 niet door te voeren i.v.m. de corona perikelen